fbpx

Presseorientering

Som en del af det tværregionale initiativ Scale-Up Denmark har et konsortium bestående af SE Next Step, Insero, CLEAN, Accelerace og Sønderborg Vækstråd vundet udbuddet på at skabe et acceleratormiljø for Energieffektive Teknologier i Syddanmark.

Over de kommende tre år vil konsortiet screene 300 danske og internationale højvækstvirksomheder, og af dem vælges de 10 bedste hvert år ud til at deltage i et intensivt træningsforløb, der skal understøtte virksomhederne i at udløse deres potentiale. Det er målet, at virksomhederne derefter medvirker til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

– Danmark har stærke kompetencer inden for energieffektive teknologier, og det kan vi nu udnytte til at skabe mere udvikling i branchen. CLEAN indgår i dette konsortium, fordi vi er overbeviste om, at vi i samarbejdet med de øvrige partnere kan etablere et acceleratormiljø i verdensklasse. Det vil give CLEANs medlemmer adgang til innovationskapacitet og positiv afsmitning på eget innovationsarbejde. Det er samfundsudfordringerne, som kan bane vejen for fremtidens vækstvirksomheder og gennem CLEANs internationale netværk, vil de deltagende virksomheders løsninger kunne eksponeres, fortæller Carsten Orth-Gaarn Larsen, CEO CLEAN.

Konsortiet etablerer testhubs i Sønderborg, Vejle og Esbjerg, hvor deltagervirksomhederne kan få testet produkter og services, hvilke skal sikre, at det er de bedst mulige løsninger, de sender på markedet. Virksomhederne får endvidere mulighed for at få sparring fra store etablerede virksomheder som SE, Grundfos, Solar og flere andre. Netop denne sparring, viden og udvikling i samspil med en potentiel kunde er uvurderlig for en vækstvirksomhed. Det viser erfaringerne fra acceleratorforløbet Next Step Challenge, der igennem de seneste tre år har været gennemført i Esbjerg og som også har givet inspiration for Scale-Up Denmark initiativet.

I Next Step Challenge-programmet har det afgørende netop været kombinationen af viden og erfaring fra SE, som er med til at validere og fokusere højvækstvirksomhedernes produkter og services. Omvendt har SE fået værdifuld inspiration og viden fra de innovative mindre virksomheder. Og den gensidige synergi er vigtig at bygge videre på. Lisbeth Valther, CEO hos SE Next Step forklarer:

– Next Step Challenge har gennem de seneste 3 år bevist sin værdi – både for vækstvirksomheder og for en stor virksomhed som SE. Vi glæder os til at udvide aktiviteterne til Vejle og Sønderborg og til at invitere andre større virksomheder med i forløbet. Foreløbig har både Grundfos og Solar sagt ja til at deltage i programmet.

I Sønderborg Vækstråd er direktør Ole Daugbjerg meget tilfreds med, at det er lykkedes for konsortiet at få opgaven til det syd- og sønderjyske:

– Vi har i Sønderborg allerede den absolut stærkeste klynge i Danmark, når det gælder energieffektive teknologier, og der er ligeledes innovative miljøer i Vejle og Esbjerg, så det giver god mening at bygge på

netop her. Vi ser frem til at byde nye vækstiværksættere på området velkommen og tilbyde dem fordelen ved at blive del af en i forvejen stærk klynge.

Insero byder med sine erfaringer fra Green Tech centeret i Vejle og sin tyngde ift. data også ind med skarpe kompetencer til konsortiet bag det nye acceleratormiljø for Energieffektive Teknologier i Syddanmark.

– Hos Insero ser vi frem til at bidrage med vores kompetencer inden for energieffektive løsninger, udvikling af iværksætter- og vækstvirksomheder samt strategisk forretningsudvikling. Desuden glæder vi os til at byde de dygtige virksomheder velkommen i Green Tech Center i Vejle, som kommer til at danne ramme for dele af virksomhedernes udviklingsforløb, udtaler Mogens Vig Pedersen, adm. direktør i Insero.

Nu går arbejdet for alvor i gang og til efteråret skal der screenes kandidater til det kommende konkurrenceforløb.

For yderligere information:

Lisbeth Valther, adm. direktør hos SE Next Step, 20 30 84 52

Carsten Orth-Gaarn Larsen, CEO CLEAN, 23 23 00 00

Mogens Vig Pedersen, adm. direktør i Insero, 41 32 98 38

Ole Daugbjerg, direktør i Sønderborg Vækstråd, 23 70 65 50

Faktaboks om Scale-Up Denmark initiativet:

 Scale-Up Denmark initiativet er et nationalt initiativ, søsat i et samarbejde mellem de fem danske regioner og Erhvervsstyrelsen

 Formålet er, med udgangspunkt i de regionale specialiseringer, at tiltrække danske og internationale højvækstvirksomheder til individuelle træningsforløb i de 10 accelerationsmiljøer fordelt i Danmark

 Målet er, at der over de kommende 3 år skabes 1.200 nye job i Danmark og en meromsætning på 2 mia. kr. blandt deltagervirksomhederne

 Programmet er finansieret af regionernes erhvervsudviklingsmidler, EU’s Regionalfond samt privat medfinansiering

 Programmet samarbejder med det etablerede erhvervsliv for at skabe stærke faglige økosystemer, der kan understøtte virksomhederne i at innovere services og produkter til gavn for branchen.