Indlæser Begivenheder

AFLYST Netværks Café
15. november - 17:00

Cyber Security, Security Management, IPR, rettigheder og beskyttelse

Sted: Ellegaardvej 36 Dato: 15. november Tidspunkt: 17:00 - 19:00

IPR er ikke blot patenter, varemærker og rettigheder, det kan også være immaterielle aktiver såsom viden, data og dermed produktionsgrundlag.

Cyber Security eller Security Management er retningslinjer, politikker og/eller procedurer, som beskytter virksomhedens data og forretningsprocesser.

Få inspiration og viden, når Keld Thyregod og Carsten Andersen fra Zacco Denmark A/S giver os et indtryk af, hvor vigtig Security Management er for virksomheder.

“Immaterielle rettigheder, personlig information og immaterielle aktiver bliver stadigt mere værdifulde forretningsaktiver – der samtidig kan udgøre en stadigt større risiko for dig og din forretning. Din virksomhed må kæmpe for at holde trit med en databeskyttelseslovgivning, hvis overholdelse er kritisk samtidig med, at den er i hastig og konstant forandring, og du må se en stigende risiko for at opleve alvorlige brud på datasikkerheden i øjnene.”  www.zacco.com/da 

Program:

Præsentation af Zacco A/S  v/Keld Thyregod, Area Manager, Patent Attorney, Zacco Denmark A/S, Kolding

IT sikkerhed, del 1 – fra en angribers synvinkel v/Carsten Andersen, Area Manager Cyber Security, Zacco Denmark A/S

Det handler om at gå fra frygt til kontrol! Cyber security har i dag mange ansigter og variationer, men hvad er det vi skal holde øje med og hvorfor?

IT sikkerheds del 2 – foranstaltninger v/Carsten Andersen, Area Manager Cyber Security, Zacco Denmark A/S

Lov og regulatoriske krav er ikke bare ekstra arbejde! Med udgangspunkt i de love og regler som er pålagt organisationer og som vi alligevel skal følge, så kan de bruges proaktivt til at højne oplysning og derved virksomheders sikkerhedsprofil. Husk at hackere går efter det svageste led, så hvorfor ikke sørge for at det ikke er os?

IPR crash course v/Keld Thyregod, Area Manager, Patent Attorney, Zacco Denmark A/S, Kolding

Patenter og anden IPR i en gennemsigtig verden, hvor såvel IT sikkerhed som anden beskyttelse fylder stadig mere og mere. Hvad er formålet med at beskytte sig og hvad kan beskyttes?

HUSK OGSÅ vores andre events

Pitch Café
23. May - 17:00

Pitch Café – her kan du pitche din forretningsidé og høre andre pitche deres. Give dine konstruktive kommentarer og indspark. Hvad var godt i de forskellige pitch og hvad kunne eventuelt blive bedre? Alt foregår i en god stemning og i afslappede og uformelle rammer.

Pitch Café
28. March - 17:00

Pitch Café – her kan du pitche din forretningsidé og høre andre pitche deres. Give dine konstruktive kommentarer og indspark. Hvad var godt i de forskellige pitch og hvad kunne eventuelt blive bedre? Alt foregår i en god stemning og i afslappede og uformelle rammer.